Kybernetická rizika

Společnost Marsh spolupracuje s předními pojistiteli kybernetických rizik za účelem vytvoření pojistné ochrany před kybernetickými riziky pocházejícími z širokého spektra internetových a síťových zdrojů.

Kyberneticka rizika

Internet a síťové technologie změnily mnohé aspekty podnikání. Schopnost pohotově uchovávat a sdílet data napříč navzájem propojenými sítěmi zvýšila účinnost odbytu a marketingu, přístupu k datům i jejich vyhledávání, jakož i vztahy a interakce s dodavateli.

Stejně jako jsou nespočetné přínosy využívání internetových a dalších technologií, jsou nespočetná i nedílná rizika, jimž jsou uživatelé vystaveni a o nichž před dvěma desetiletími neměli v podstatě ani ponětí. Patří sem:

 • krádež citlivých nebo osobních informací, jako jsou finanční nebo zdravotní záznamy, příp. manipulace s nimi
 • počítačové viry, které mohou zničit data, poškodit hardware, ochromit systémy a přerušit provoz podniku
 • počítačové podvody

Vystavení internetovým a síťovým hrozbám je bohužel vzrůstající měrou předmětem výluk z tradičních pojistných smluv, protože tradiční pojištění obecné odpovědnosti a majetku bylo původně nastaveno tak, aby řešilo odpovědnost a živelní pohromy ničící hmotný majetek. V případě internetových technologií je vystavení virtuálním hrozbám do značné míry nehmotné, ať už jde o výsledek lidského selhání nebo záměrný zlovolný útok či trestný čin.

Společnost Marsh nabízí řízení rizik a pojistná řešení, která se těmito komplexními riziky zabývají, jako např.:

 • podrobná pojistná diferenční analýza
 • průzkum bezpečnosti sítě za účelem vyhodnocení zranitelnosti systému
 • tvorba a revize bezpečnostních směrnic
 • kontroly zabezpečení sítí
 • hodnocení zranitelnosti internetové konektivity

Společnost Marsh spolupracuje s předními pojistiteli kybernetických rizik za účelem vytvoření pojistné ochrany před kybernetickými riziky pocházejícími z širokého spektra internetových a síťových zdrojů, jako např.:

 • odpovědnost: soukromí a důvěrnost informací
 • autorské právo, ochranné známky, nactiutrhání
 • zlovolné kódy a viry
 • přerušení provozu podniku: výpadky sítí, selhání počítačů
 • útoky, nedovolený přístup, krádeže, pozměnění internetových stránek a kybernetické vyděračství
 • technologické chyby a omyly
 • porušení duševního vlastnictví
třídit podle:
PEMA Seminář formou pracovní snídaně
října 21, 2013  |  Zobrazení: 1208
PEMA Seminář formou pracovní snídaně
Marsh, s.r.o. ve spolupráci s divizí Private Equity and Mergers & Acquisitions (PEMA) Marsh London uspořádal seminář k právní...  >>
Marsh Newsletter září 2013
října 09, 2013  |  Zobrazení: 821
Marsh Newsletter září 2013
Září mám rád Pro mě osobně je září ve znamení babího léta, nejkrásnější měsíc na golfov&...  >>
Tisková zpráva společnosti Marsh
října 03, 2013  |  Zobrazení: 1464
Tisková zpráva společnosti Marsh
Společnosti Marsh a INSIA dnes oznámily, že Marsh získal majoritní podíl ve společnosti INSIA a.s. (INSIA), která provozuje  síť poji...  >>
třídit podle:
Newsletter září 2013
Zobrazení: 800
Newsletter září 2013
Newsletter za měsíc září 2013 v internetové podobě. Po rozkliknutí budete mít možnost si stáhnout PDF verzi, obsahující lepší kvalitu a rozložení grafiky.  >>

Kontaktní spojení
Kateřina Poláčková
Financial Products
Praha, Česká Republika
221 418 135
katerina.polackova@marsh.com