krizový management

Krize je prubířským kamenem každé organizace. Hlavní řídicí dovednosti a organizační hodnoty jsou podrobeny testu, obchodní postupy jsou vystaveny tlaku a rozhodnutí se hodnotí z pozice toho, že po bitvě je každý generálem. Aby bylo možné krizi efektivně zvládnout, je třeba do hloubky porozumět rizikům prostřednictvím plánování krizového řízení, pravidelně provádět nácvik a mít strategii, jak si tyto schopnosti dlouhodobě udržet.

Krizovy management

Řízení krize — ať už jde o průmyslovou havárii, přírodní katastrofu, selhání vedení, náročný soudní spor, občanské nebo pracovněprávní nepokoje nebo násilí — a jejích následků vyžaduje jasné pochopení toho, že nejde o normální chod podniku. Standardní přístupy nebo struktury, na něž jste dosud při každodenním řízení a rozhodování spoléhali, už nadále nefungují.

Uprostřed krize nemohou vedoucí pracovníci čekat, že budou mít k rozhodování všechny potřebné informace, ani nechat ostatní, aby určovali směr. Společnosti musí být připraveny jednat rychle, rozhodně a odpovědně, aby ochránily svou pověst, zaměstnance, akcionáře a svůj hospodářský výsledek.

Společnost Marsh poskytuje zkušené konzultanty v oblasti krizového řízení a pojišťovací odborníky, kteří mohou klientům pomoci připravit se na krizi a v reálném čase na ni reagovat napříč celou řadou odvětví a záležitostí po celém světě.

třídit podle:
října 22, 2013  |  Zobrazení: 169
Tisková zpráva společnosti MARSH
  Kontakt: Luděk Menčík +420 221 418 130 ludek.mencik@marsh.com   &...  >>

Kontaktní spojení
Kateřina Poláčková
Financial Products
Praha, Česká Republika
221 418 135
katerina.polackova@marsh.com