Dodavatelský řetězec

Globální dodavatelské řetězce dnes doručují výrobky a služby na trh lépe, rychleji a levněji než kdy předtím. Tyto výhody však s sebou nesou vyšší pravděpodobnost rizika narušení dodavatelského řetězce a s tím související dopady na dodavatele.

Dodavatelský řetězec

Řada rizik v různých bodech dodavatelského řetězce může mít za následek, že nebude dodána očekávaná služba nebo výrobek – počínaje narušením dopravních sítí a konče přírodními katastrofami, mezinárodními obchodními spory a katastrofami způsobenými lidskou činností.

Ve světě, kde zákazníci očekávají vysoký standard služeb, může být přerušení kontinuity činnosti podniku způsobené problémy v dodavatelském řetězci velice nákladnou záležitostí.

Organizace, které se spoléhají na zahraniční dodavatele, čelí ještě většímu riziku.

K narušení dodávek může dojít z důvodu celé škály lokálních příčin, které manažeři často opomíjejí, např. zaměstnanecké spory, znečištění místních zdrojů nebo korupce.

Zároveň se dodavatelské řetězce prodlužují a mají stále častěji mezinárodní charakter, zahrnují více výrobních lokalit, a to znamená, že existuje více potenciálních bodů, kde může v dodavatelském řetězci dojít k problémům.

Kritické otázky ke zvážení

  • Identifikovali jste konkrétní obchodní proces, který je třeba chránit před kolapsem dodavatelského řetězce a při kolapsu ho obnovit?
  • Jste nadmíru závislí na jednom nebo dvou dodavatelích?
  • Identifikovali jste alternativní zdroje dodávek pro případ kolapsu dodavatelského řetězce?
  • Splňují vaši dodavatelé etické standardy a standardy společenské odpovědnosti a dodržují místní zákony a nařízení?
  • Máte prokázáno, že vaši dodavatelé dosahují určitého standardu v řízení kontinuity činností organizace?
třídit podle:
PEMA Seminář formou pracovní snídaně
října 21, 2013  |  Zobrazení: 1208
PEMA Seminář formou pracovní snídaně
Marsh, s.r.o. ve spolupráci s divizí Private Equity and Mergers & Acquisitions (PEMA) Marsh London uspořádal seminář k právní...  >>
Marsh Newsletter září 2013
října 09, 2013  |  Zobrazení: 821
Marsh Newsletter září 2013
Září mám rád Pro mě osobně je září ve znamení babího léta, nejkrásnější měsíc na golfov&...  >>
Tisková zpráva společnosti Marsh
října 03, 2013  |  Zobrazení: 1464
Tisková zpráva společnosti Marsh
Společnosti Marsh a INSIA dnes oznámily, že Marsh získal majoritní podíl ve společnosti INSIA a.s. (INSIA), která provozuje  síť poji...  >>
třídit podle:
Newsletter září 2013
Zobrazení: 800
Newsletter září 2013
Newsletter za měsíc září 2013 v internetové podobě. Po rozkliknutí budete mít možnost si stáhnout PDF verzi, obsahující lepší kvalitu a rozložení grafiky.  >>
třídit podle:
října 22, 2013  |  Zobrazení: 169
Tisková zpráva společnosti MARSH
  Kontakt: Luděk Menčík +420 221 418 130 ludek.mencik@marsh.com   &...  >>

Kontaktní spojení
Bedřich Novák
Corporate Client Practice
Praha, Česká Republika
221 418 138
bedrich.novak@marsh.com