rizika

Firmy v dnešní době čelí široké škále rizik - přírodním katastrofám, terorismu, politickým rizikům a mnohým dalším. Marsh poskytuje strategie a řešení, které pomáhají podnikům nejen zvládnout tyto situace, ale také je předvídat a následně se proti nim zabezpečit.

 
Globální dodavatelské řetězce dnes doručují výrobky a služby na trh lépe, rychleji a levněji než kdy předtím. Tyto výhody však s sebou nesou vyšší pravděpodobnost rizika narušení dodavatelského řetězce a s tím související dopady na dodavatele.  >>
Krize je prubířským kamenem každé organizace. Hlavní řídicí dovednosti a organizační hodnoty jsou podrobeny testu, obchodní postupy jsou vystaveny tlaku a rozhodnutí se hodnotí z pozice toho, že po bitvě je každý generálem. Aby bylo možné krizi efektivně zvládnout, je třeba do hloubky porozumět rizikům prostřednictvím plánování krizového řízení, pravidelně provádět nácvik a mít strategii, jak si t...  >>
Společnost Marsh spolupracuje s předními pojistiteli kybernetických rizik za účelem vytvoření pojistné ochrany před kybernetickými riziky pocházejícími z širokého spektra internetových a síťových zdrojů.  >>
Přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení, hurikány, krupobití a záplavy mohou mít na podnikání nesmírný dopad. Přestože jsou tato rizika nepředvídatelná, lze je nějakým způsobem řešit. Rozsáhlé záplavy v České republice v posledních letech jasně ukázaly, že ani naše země není vůči přírodním katastrofám imunní.  >>
Zajímá vás práce ve společnosti Marsh nebo některé ze společností skupiny Marsh & McLennan? Začněte hned – prozkoumejte sekci Career Opportunities Marsh po celém světě.  >>
Přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení, hurikány, krupobití a záplavy mohou mít na podnikání nesmírný dopad. Přestože jsou tato rizika nepředvídatelná, lze je nějakým způsobem řešit. Rozsáhlé záplavy v České republice v posledních letech jasně ukázaly, že ani naše země není vůči přírodním katastrofám imunní.  >>
Často se zapomíná na to, že terorismus může ovlivnit činnost organizace mnoha způsoby, a to jak přímo, tak nepřímo. Moderní teroristické útoky nemají vliv jen na bezprostřední místo útoku, mohou vést k uzavření dopravních sítí v celém městě.  >>
Zaměstnanci nadnárodních společností, dodavatelů, domácích společností s mezinárodními obchodními zástupci, zámožní jednotlivci i rodiny jsou vystaveni riziku, že budou uneseni, vydíráni nebo zadrženi. Tyto případy jsou pojistnými událostmi v rámci pojištění proti únosu/vydírání.  >>