Pojištění záruk

Sekce ručení společnosti Marsh zaměstnává více jak 210 specialistů, kteří našim klientům poskytují konzultační a makléřské služby. Tato sekce zahrnuje tři specializované obory: ručení ve stavebnictví, obchodní ručení a mezinárodní ručení.

Pojištění záruk

Protože potíže, s nimiž se potýká úvěrový trh, pokračují a nejistota ohledně kapacity bank přesahuje finanční trhy, je třeba vytvářet a rozvíjet alternativní vztahy. Banky byly nuceny přehodnotit svůj způsob využití kapitálu a jejich chuť riskovat/dosahovat větší návratnosti vzrostla. Naši klienti uvádějí, že banky se odklánějí od bankovních záruk ve prospěch hotovostních kapitálových instrumentů za vyšší sazby.

Ekonomika v recesi u většiny transakcí zvyšuje rizika a nejistotu a míra firemní platební neschopnosti už vzrůstá. V důsledku této situace roste i poptávka po dluhopisech a zárukách jako formách ochrany před finanční ztrátou. Společnosti, které jsou už na tento nevyhnutelný nárůst hospodářského rizika připravené, lépe obstojí v bouřlivé situaci na trhu.

Odborné zkušenosti společnosti Marsh s ručením

Tým společnosti Marsh zabývající se ručením disponuje dostatečnými zkušenostmi, odbornými znalostmi i vztahy na pojistném trhu, aby mohl klientům poskytovat bezpečná řešení v otázce ručení za konkurenčních podmínek a ve spolupráci se silnými a renomovanými společnostmi nabízejícími ručení

Ve stavebnictví či strojírenství se u větších zakázek často stává, že zákazník požaduje po dodavateli záruku, aby si zajistil v případě problémů s dodávkou finanční náhradu svých škod. Pojistné záruky (bondy) mají obdobný charakter jako bankovní záruky, ale nezvyšují úvěrovou angažovanost banky za klientem a mohou tak být vhodným řešením pro řadu podniků.

Mezi běžné druhy záruk patří:

Záruka za nabídku (Bid Bond) – se používá jako jistota v případě velkých výběrových řízení či veřejných zakázek

Záruka za akontaci (Advance Payment Bond) – se používá jako záruka vrácení zálohy v případě platby zákazníka předem

Záruka za řádné provedení (Performance Bond) – zajišťuje, že dodavatel splní smlouvu o dílo správně a dle dohodnutých podmínek

Záruka za vady v záruční době (Maintenance Bond) – zákazník si žádá jistotu pro případ výskytu vad v záruční době dodaného díla

Záruka za zádržné (Retention Bond) – zejména ve stavebnictví je zákazníkem běžně zadržována dodavateli platba poslední části ceny jako ručení za nesplnění jeho závazků po předání díla

třídit podle:
Newsletter září 2013
Zobrazení: 800
Newsletter září 2013
Newsletter za měsíc září 2013 v internetové podobě. Po rozkliknutí budete mít možnost si stáhnout PDF verzi, obsahující lepší kvalitu a rozložení grafiky.  >>

Kontaktní spojení
Lukáš Vodička
Trade Credit Products
Praha, Česká Republika
221 418 195
lukas.vodicka@marsh.com