Pojištění přepravy

Tento druh pojištění je určen vlastníkům zásilek a zasílatelům, kteří pojištění zásilek nabízí jako dodatečnou službu při obstarávání přepravy. Pokud chcete mít jistotu, že v případě poškození nebo úplného zničení vaší zásilky během přepravy dostanete odpovídající odškodnění, pak je potřeba zásilku pojistit.

Pojištění přepravy zásilek je ideálním způsobem ochrany zásilek vůči rizikům vyplývajícím z provádění přeprav. Toto pojištění poskytuje dostatečné plnění za ztrátu, zničení nebo poškození zásilky, pokud vznikly během přepravy, nakládky a vykládky a skladování. Vlastník zásilky by neměl spoléhat na to, že předáním zásilky dopravci, přebírá dopravce také odpovědnost za jakoukoliv škodu na zásilce.

Pojištění přepravy

Rozsah pojistné ochrany

Pojištění proti vyjmenovaným nebezpečím:

 • Klient si může zvolit sám, která pojistná nebezpečí budou kryta (např. pouze živelní rizika). Ve většině případů se jedná o jednorázové pojistky s cílem dosažení co nejnižšího pojistného.

Pojištění proti všem nebezpečím:

 • Jedná se o nejpoužívanější rozsah pojištění. U tohoto rozsahu je potřeba brát v úvahu výluky uvedené v pojistných podmínkách pojistitelů. Název rozsahu krytí "proti všem rizikům“, který pojistitelé používají, může být zavádějící.

Připojištění speciálních rizik:

 • válečná rizika, rizika stávek, rizika při námořní přepravě, občanské nepokoje, terorismus
 • rizika zvláštních pojistných nebezpečí (vnitřní zkáza, lom, následky působení živočichů, působení živočichů, plíseň, úbytek hmotnosti, vlivy oxidace apod.)
 • rizika z přepravy nebezpečných látek a výrobků

Většina pojistitelů nabízí dopojištění očekávaného zisku do výše až 50 % z hodnoty zásilky.

Přihlašování zásilek do pojištění

 • Přihlašování každé zásilky do pojištění samostatně, na každou zásilku je vystavována pojistka, pojistné je hrazeno za každou pojistku separátně.
 • Rámcová pojistná smlouva - klient si sjedná podmínky pojištění na počátku pojistného roku a poté v průběhu roku pouze nahlašuje zásilky do pojištění. Vyúčtování pojistného probíhá většinou 1 x měsíčně.
 • Obratová pojistná smlouva - klient si sjedná pojištění zásilek na základě předpokládaného objemu zásilek. Po skončení pojistného období se provede vyúčtování dle skutečného množství přepravených zásilek.

Výluky u pojištění zásilek

Nejčastějšími výlukami jsou tyto:

 • poškození, které měla zásilka před naložením
 • vadné, nevhodné nebo nedostatečné balení
 • nesprávné naložení
 • nevhodná přeprava nebo skladování
 • zpronevěra
 • nedodržení dodací lhůty
 • škody během nakládky/vykládky
třídit podle:
PEMA Seminář formou pracovní snídaně
října 21, 2013  |  Zobrazení: 1208
PEMA Seminář formou pracovní snídaně
Marsh, s.r.o. ve spolupráci s divizí Private Equity and Mergers & Acquisitions (PEMA) Marsh London uspořádal seminář k právní...  >>
Marsh Newsletter září 2013
října 09, 2013  |  Zobrazení: 821
Marsh Newsletter září 2013
Září mám rád Pro mě osobně je září ve znamení babího léta, nejkrásnější měsíc na golfov&...  >>
Tisková zpráva společnosti Marsh
října 03, 2013  |  Zobrazení: 1464
Tisková zpráva společnosti Marsh
Společnosti Marsh a INSIA dnes oznámily, že Marsh získal majoritní podíl ve společnosti INSIA a.s. (INSIA), která provozuje  síť poji...  >>
třídit podle:
Newsletter září 2013
Zobrazení: 800
Newsletter září 2013
Newsletter za měsíc září 2013 v internetové podobě. Po rozkliknutí budete mít možnost si stáhnout PDF verzi, obsahující lepší kvalitu a rozložení grafiky.  >>
třídit podle:
října 22, 2013  |  Zobrazení: 169
Tisková zpráva společnosti MARSH
  Kontakt: Luděk Menčík +420 221 418 130 ludek.mencik@marsh.com   &...  >>

Kontaktní spojení
Beata Jindřichovská
Practice Leader
Praha, Česká Republika
221 418 193
beata.jindrichovska@marsh.com