Pojištění odpovědnosti

Každá firma ze zákona odpovídá za škodu, kterou způsobí svému okolí při provozní činnosti. Z takové odpovědnosti mohou i vaší firmě vzniknout velmi vysoké náklady na úhradu vzniklých škod. I proto je pojištění odpovědnosti za škodu vedle pojištění majetku a příjmů třetím základním druhem pojištění každé firmy.

Vzhledem k tomu, že existuje celá řada zvláštních druhů odpovědnosti za škodu upravená v různých právních předpisech, připravily pojišťovny i speciálních druhy pojištění odpovědnosti za škodu. Pro mnoho oblastí podnikání je dokonce pojištění odpovědnosti povinné a obvykle je označováno jako tzv. profesní odpovědnost.

  • pojištění obecné odpovědnosti
  • pojištění odpovědnosti za výrobek
  • pojištění managementu a statutárních orgánů (D & O)
  • pojištění profesní odpovědnosti
  • speciální druhy pojištění odpovědnosti - pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí a další

Pojištění odpovědnosti

Pojištění obecné odpovědnosti

Toto pojištění kryje odpovědnostní rizika pro jakýkoliv územní rozsah a jurisdikci. Pojištění pokrývá obecnou odpovědnost (včetně provozní) za škodu na zdraví či na majetku třetích osob, za kterou pojištěný právně odpovídá a kterou pojištěný způsobil svou činností nebo vztahem uvedeným v pojistné smlouvě. Základní rozsah by měl zahrnovat i odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví, nájmu, držby nebo správy nemovitosti, odpovědnost za finanční škody a dále například i odpovědnost za způsobenou osobní újmu, odpovědnost za ekologické škody, odpovědnost za škodu na věcech pracovníků či odpovědnost při cestách do zahraničí včetně odpovědnosti křížové.

Pojištění odpovědnosti za výrobek

Základní pojistný produkt nabízí výrobcům a distributorům možnost rozšíření pojištění na odpovědnost za škodu v důsledku vady výrobku. Pojištění pokrývá škody na zdraví či na majetku třetích osob, k nimž došlo v souvislosti s užitím/použitím výrobku pojištěného, který tak nezaručoval z hlediska bezpečnosti vlastnosti, které bylo možno oprávněně očekávat. Za vadný výrobek je možno považovat i vadně vykonanou práci / služby dodané pojištěným, pokud se jejich vada projeví po předání.

Pojištění stažení výrobku z trhu

Speciální pojištění pro všechny výrobce mimo potravinářské odvětví (hračky, elektronika, obaly, nábytek, vybavení domácnosti, domácí potřeby, atd.) umožňuje zmírnit finanční následky, které souvisí s nutností stáhnout z trhu výrobky, v důsledku ohrožení zdraví či majetku spotřebitelů. Pojištění pak pokrývá širokou škálu nákladů vzniklých na straně pojištěného v souvislosti s realizací stažení výrobků z trhu, jako například náklady na oznámení tohoto kroku veřejnosti, logistické náklady, ale i náklady na přerušení provozu či náklady vynaložené za účelem úspěšného návratu na trh. Tímto pojištěním se výrobce musí prokázat při vývozu svého zboží do zahraničí, zejména platí pro teritorium USA, Kanada. Důležitou součástí pojištění jsou služby specializovaných konzultantských firem, které pomáhají výrobci během celého procesu stahování.

Pojištění kontaminace a stažení výrobku z trhu

Speciální pojištění pro všechny výrobce potravin, potravinových doplňků, léků a ostatních výrobků určených pro přímou spotřebu (potraviny, nápoje, drogistický průmysl, tabákový průmysl, farmacie) umožňuje zmírnit finanční následky, které souvisí s nutností stáhnout výrobky z trhu v důsledku ohrožení zdraví či majetku spotřebitelů. Pojištění pokrývá náklady vzniklé v souvislosti s realizací stažení výrobku z trhu, jako například náklady na oznámení tohoto kroku veřejnosti, logistické náklady, ale i náklady na přerušení provozu či náklady vynaložené za účelem úspěšného návratu na trh. Důležitou součástí pojištění jsou služby specializovaných konzultantských firem, které pomáhají výrobci během celého procesu stahování.

třídit podle:
PEMA Seminář formou pracovní snídaně
října 21, 2013  |  Zobrazení: 1208
PEMA Seminář formou pracovní snídaně
Marsh, s.r.o. ve spolupráci s divizí Private Equity and Mergers & Acquisitions (PEMA) Marsh London uspořádal seminář k právní...  >>
Marsh Newsletter září 2013
října 09, 2013  |  Zobrazení: 821
Marsh Newsletter září 2013
Září mám rád Pro mě osobně je září ve znamení babího léta, nejkrásnější měsíc na golfov&...  >>
Tisková zpráva společnosti Marsh
října 03, 2013  |  Zobrazení: 1464
Tisková zpráva společnosti Marsh
Společnosti Marsh a INSIA dnes oznámily, že Marsh získal majoritní podíl ve společnosti INSIA a.s. (INSIA), která provozuje  síť poji...  >>
třídit podle:
Newsletter září 2013
Zobrazení: 800
Newsletter září 2013
Newsletter za měsíc září 2013 v internetové podobě. Po rozkliknutí budete mít možnost si stáhnout PDF verzi, obsahující lepší kvalitu a rozložení grafiky.  >>
třídit podle:
října 22, 2013  |  Zobrazení: 169
Tisková zpráva společnosti MARSH
  Kontakt: Luděk Menčík +420 221 418 130 ludek.mencik@marsh.com   &...  >>

Kontaktní spojení
Kateřina Poláčková
Financial Products
Praha, Česká Republika
221 418 135
katerina.polackova@marsh.com