Pojištění d&o

Manažeři pracují v ekonomicky a právně náročném prostředí a přichází každodenně do styku s velkým množstvím právních předpisů, regulací a standardů. Dohled a šetření ze strany státních orgánů, stejně jako rostoucí počet žalobců a D&O pojištění již dnes není novinkou. Je to nezbytný nástroj ochrany majetku společnosti a osobního majetku fyzických osob v jejím vedení. Představitelé společností potřebují na míru šité pojištění, které zafunguje v kritické situaci odpovědnosti manažera nebo jeho obrany proti neoprávněnému nároku.

Pojištění D&O

Kde je riziko:

  • Odpovědnost za škodu a ručení členů orgánů společnosti je neomezená
  • Negativní důsledky jejich rozhodnutí mohou být značné a mohou se projevit až s delším časovým odstupem
  • Členové orgánů nesou odpovědnost za svá rozhodnutí několik let, a to i když ze své funkce odstoupili nebo byli odvolaní. Negativní důsledky jejich rozhodnutí mohou postihnout i další osoby (manžele, dědice, zákonné zástupce a právní nástupce..)
  • V souvislosti s globální finanční krizí si stále více společností, resp. jejich akcionáři a společníci, začínají hájit svá práva a zájmy vůči svým řídícím pracovníkům, a to má za následek nárůst žalob
  • Nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích přináší významné změny a zvýšení odpovědnosti členů orgánů

Proč pojištění sjednat právě teď:

  • Pojistné krytí je velmi široké - pouze několik málo výluk
  • Velmi nízké pojistné za vysoké pojistné limity
  • Automatická obnova pojistného krytí
  • Eliminuje riziko ztráty osobního majetku v důsledku prosté lidské chyby
třídit podle:
Sorry, no photo is available.
června 09, 2015  |  Zobrazení: 1318
SEMINÁŘ: Nová legislativa mění přístup k pojištění statutárních orgánů společnosti
Nedílnou součástí odborné práce skutečné makléřské společnosti hodné toho jména je poradenství. Jednou z jeho forem, která se našemu makléřství osvědčila a má mezi klienty i prospe...  >>
Odborná konference: Nová legislativa zvyšuje význam pojištění odpovědnosti za škody
května 26, 2014  |  Zobrazení: 1434
Odborná konference: Nová legislativa zvyšuje význam pojištění odpovědnosti za škody
Nový občanský zákoník a nový zákon o korporacích přinesly řadu změn s bezprostředním dopadem na fyzické a právnické osoby. Nesporný je vliv právních úprav také na stěžejní obor pod...  >>
PEMA Seminář formou pracovní snídaně
října 21, 2013  |  Zobrazení: 1208
PEMA Seminář formou pracovní snídaně
Marsh, s.r.o. ve spolupráci s divizí Private Equity and Mergers & Acquisitions (PEMA) Marsh London uspořádal seminář k právní...  >>
Marsh Newsletter září 2013
října 09, 2013  |  Zobrazení: 821
Marsh Newsletter září 2013
Září mám rád Pro mě osobně je září ve znamení babího léta, nejkrásnější měsíc na golfov&...  >>
Tisková zpráva společnosti Marsh
října 03, 2013  |  Zobrazení: 1464
Tisková zpráva společnosti Marsh
Společnosti Marsh a INSIA dnes oznámily, že Marsh získal majoritní podíl ve společnosti INSIA a.s. (INSIA), která provozuje  síť poji...  >>
třídit podle:
Newsletter září 2013
Zobrazení: 800
Newsletter září 2013
Newsletter za měsíc září 2013 v internetové podobě. Po rozkliknutí budete mít možnost si stáhnout PDF verzi, obsahující lepší kvalitu a rozložení grafiky.  >>
třídit podle:
října 22, 2013  |  Zobrazení: 169
Tisková zpráva společnosti MARSH
  Kontakt: Luděk Menčík +420 221 418 130 ludek.mencik@marsh.com   &...  >>

Kontaktní spojení
Kateřina Poláčková
Financial Products
Praha, Česká Republika
221 418 135
katerina.polackova@marsh.com