produkty a služby

Společnost Marsh nabízí širokou škálu produktů a služeb, zahrnujících návrh a správu programů s následnou podporou a poradenstvím v oblastech, které jsou uvedeny níže.

 
Globální srovnávací portál společnosti Marsh poskytuje klientům v reálném čase zprávy z mnoha odvětví a individualizované srovnávací zprávy.  >>
Sekce likvidace škod společnosti Marsh představuje globální síť více než 1500 likvidátorů a rizikových poradců. Dodáváme inovativní služby a řešení pro široké spektrum pojistitelných a nepojistitelných rizik šité na míru našim klientům, díky čemuž vám můžeme pomoci snížit náklady související s uplatňováním pojistných nároků.  >>
Poradenský tým společnosti Marsh pro rizika nabízí inovativní řešení šitá na míru široké škále pojistitelných i nepojistitelných rizik. Naši zkušení poradci nabízejí odborné zkušenosti, které v dnešním světě organizace potřebují, aby mohly účinným způsobem řídit svá rizika, plnit obchodní cíle, využívat příležitostí a dosahovat úspěchu.  >>
Manažeři pracují v ekonomicky a právně náročném prostředí a přichází každodenně do styku s velkým množstvím právních předpisů, regulací a standardů. Dohled a šetření ze strany státních orgánů, stejně jako rostoucí počet žalobců a D&O pojištění již dnes není novinkou. Je to nezbytný nástroj ochrany majetku společnosti a osobního majetku fyzických osob v jejím vedení. Představitelé společností potře...  >>
Společnost Marsh poskytuje komplexní služby týkající se správy pojištění vozidel. Zabýváme se službami v oblasti pojištění povinného ručení, havarijního pojištění včetně doplňkových pojištění a dalších produktů, které s pojištěním vozidel úzce souvisejí.   >>
Specializovaný tým společnosti Marsh pro soukromý kapitál a fúze a akvizice nabízí řešení, která zajišťují dlouhodobý úspěch fúzí, akvizic, rozdělení firem, veřejných nabídek akcií a rekapitalizací, partnerství veřejného a soukromého sektoru, komerčních úvěrů a strukturovaného financování.  >>
Jako přední hráč v odvětví řízení majetkových rizik nabízí specializovaný tým společnosti Marsh pro majetek dokonalou a hlubokou znalost pojistného trhu, globální zdroje a odborné zkušenosti, díky kterým mohou klienti, mezi nimiž je téměř polovina společností z žebříčku Fortune 500, úspěšně čelit majetkovým rizikům.  >>
Každá firma ze zákona odpovídá za škodu, kterou způsobí svému okolí při provozní činnosti. Z takové odpovědnosti mohou i vaší firmě vzniknout velmi vysoké náklady na úhradu vzniklých škod. I proto je pojištění odpovědnosti za škodu vedle pojištění majetku a příjmů třetím základním druhem pojištění každé firmy.  >>
Sekce pohledávek z obchodního styku společnosti Marsh se zaměřuje na řešení, která mohou pomoci zlepšit cash flow, snížit náklady i úvěrové sazby a zvýšit úroveň financování, jakož i ochranu před nedobytnými pohledávkami.  >>
Náš globální tým pro politická rizika a strukturované úvěry zahrnuje i silný tým se sídlem v Londýně, jehož znalosti v oblasti zprostředkování, upisování a bankovních a právních služeb doplňují zkušenosti práce s pojistiteli a klienty z řad veřejných i soukromých subjektů.  >>
Tento druh pojištění je určen vlastníkům zásilek a zasílatelům, kteří pojištění zásilek nabízí jako dodatečnou službu při obstarávání přepravy. Pokud chcete mít jistotu, že v případě poškození nebo úplného zničení vaší zásilky během přepravy dostanete odpovídající odškodnění, pak je potřeba zásilku pojistit.  >>
Zpřísňující se legislativa v oblasti ochrany životního prostředí představuje pro firmy zvýšené riziko dodatečných nákladů spojených s prevencí či sanací ekologických škod. Tlak na ochranu životního prostředí posiluje i rostoucí zájem veřejnosti a nová pravidla daná evropskou směrnicí 2004/35/EC, implementovaná do českého právního řádu zákonem č. 167/2008 Sb. Standardní pojistné smlouvy téměř všech...  >>
Sekce ručení společnosti Marsh zaměstnává více jak 210 specialistů, kteří našim klientům poskytují konzultační a makléřské služby. Tato sekce zahrnuje tři specializované obory: ručení ve stavebnictví, obchodní ručení a mezinárodní ručení.  >>
Služby poskytované nadnárodním společnostem byly původním motivem vstupu našeho makléřství na pojistné trhy střední a východní Evropy. Marsh následoval počátkem 90. let své klienty při rozšiřování jejich činnosti do zemí, které se vydaly na cestu liberalizace svých ekonomik.  >>
Naše sekce úrazového pojištění poskytuje prvotřídní služby a hodnoty. Více než 95 % našich klientů, kteří mají u společnosti Marsh sjednáno úrazové pojištění, ho každý rok obnovuje. Tým úrazového pojištění společnosti Marsh tvoří více než 600 odborníků na úrazové pojištění, jejichž posláním je nabízet v daném oboru pro naše klienty maximálně konkurenceschopná a inovativní řešení.  >>
Spolupráce s naší celosvětovou sítí odborníků na zaměstnanecké výhody, Mercer Marsh Benefits, poskytuje klientům optimalizaci nabízených výhod, globální řešení, kvalitní poradenství a implementaci a proaktivní orientaci na zákazníka.  >>