Infrastruktura

Globální tým společnosti Marsh pro infrastrukturu čítá více než 600 odborníků a má více než 25 let zkušeností s poskytováním poradenských a pojišťovacích služeb špičkové kvality infrastrukturnímu odvětví - veřejného sektoru, investorům, věřitelům a sektoru stavebnictví. Náš tým pomáhá klientům řídit, snižovat a zmírňovat riziko související s jejich projekty a investicemi prostřednictvím ochrany hodnoty aktiv, snížené volatility příjmů a opětovného využití kapitálu.

Infrastruktura

Investice do infrastruktury často představují složité, velké a dlouhodobé závazky. Rizika vlastní tomuto odvětví mohou být náročná a mohou mít dalekosáhlé dopady v průběhu celé životnosti aktiva pro všechny zúčastněné strany.

Pokud nejsou rizika řádně řízena, mohou ovlivnit aktiva samotná, strukturu kapitálu, dobrou pověst organizace, stabilitu peněžních toků nezbytných pro splnění závazků i zajištění výnosů v průběhu investice.

Hlavní problémy:

  • jasné a detailní pochopení obchodních a projektových rizik pro zajištění optimálního přenosu rizika
  • pochopení, zda jsou rizika správně rozdělena mezi účastníky projektu jak do budoucna, tak i historicky

Mezi naše klienty patří:

  • Veřejný sektor: centrální, krajská a místní samospráva
  • Veřejný sektor: fondy soukromého kapitálu a infrastrukturní fondy, strategičtí investoři, subjekty v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru
  • Finančníci: věřitelé strukturovaných finančních transakcí
  • Dodavatelé infrastruktury: projektanti, architekti, stavební inženýři, projektoví a stavební manažeři, stavební firmy, specializované a servisní firmy, odborníci na ekologii atd.

Díky spolupráci s dalšími specializovanými týmy společnosti Marsh nabízíme řešení šitá na míru elektroenergetickým (uhlík, jaderná energie a obnovitelné zdroje), dopravním (vysokorychlostní železnice, letiště, silniční doprava, mosty, tunely, přístavy a terminály), síťovým (elektřina, plyn, voda) a dalším energetickým (ropa a plyn, včetně rafinerií, dopravy a skladování) projektům a projektům sociální infrastruktury (nemocnice, školy, ubytování).

třídit podle:
PEMA Seminář formou pracovní snídaně
října 21, 2013  |  Zobrazení: 1208
PEMA Seminář formou pracovní snídaně
Marsh, s.r.o. ve spolupráci s divizí Private Equity and Mergers & Acquisitions (PEMA) Marsh London uspořádal seminář k právní...  >>
Marsh Newsletter září 2013
října 09, 2013  |  Zobrazení: 821
Marsh Newsletter září 2013
Září mám rád Pro mě osobně je září ve znamení babího léta, nejkrásnější měsíc na golfov&...  >>
Tisková zpráva společnosti Marsh
října 03, 2013  |  Zobrazení: 1464
Tisková zpráva společnosti Marsh
Společnosti Marsh a INSIA dnes oznámily, že Marsh získal majoritní podíl ve společnosti INSIA a.s. (INSIA), která provozuje  síť poji...  >>
třídit podle:
Newsletter září 2013
Zobrazení: 800
Newsletter září 2013
Newsletter za měsíc září 2013 v internetové podobě. Po rozkliknutí budete mít možnost si stáhnout PDF verzi, obsahující lepší kvalitu a rozložení grafiky.  >>
Sorry, no articles are available for the category you selected.
třídit podle:
října 22, 2013  |  Zobrazení: 169
Tisková zpráva společnosti MARSH
  Kontakt: Luděk Menčík +420 221 418 130 ludek.mencik@marsh.com   &...  >>

Kontaktní spojení
Bedřich Novák
Practice Leader
Praha, Česká Republika
221 418 138
bedrich.novak@marsh.com