odvětví

Společnost Marsh poskytuje konzultační poradenství, zprostředkování a advokátní služby prostřednictvím specializovaných postupů v každém z těchto odvětví. Naši odborníci uplatňují své dlouholeté zkušenosti a odbornou znalost nejen v průmyslovém odvětví.


Industries
 
Sekce automobilového pojištění společnosti Marsh spolupracuje s různorodou skupinou původních výrobců automobilových součástí, dodavatelů, prodejců a souvisejících odvětvových klientů. Tuto sekci tvoří globální síť více než 375 zkušených odborníků na rizika v automobilovém sektoru, kteří se zabývají problematikou klíčových rizik.  >>
Sekce pro chemický průmysl společnosti Marsh poskytuje podnikům zabývajícím se výrobou, dovozem a používáním chemických látek služby a nejmodernější řešení v oblasti řízení rizik. Mezi společnosti, které využívají našich služeb a řešení, patří výrobci speciálních chemických přípravků, čistých chemikálií a pomocných činidel, petrochemické společnosti a také odvětví, kde používání chemických látek t...  >>
Marsh Marine Cargo se zabývá pojištěním a řízením rizik v pozemní, námořní a letecké dopravě. Nabízí řešení klientům, kteří přepravují cestující, náklad nebo tuto přepravu zařizují (např. poskytovatelé logistických služeb). Poskytujeme služby také dalším dodavatelům, jako jsou společnosti zabývající se dopravní infrastrukturou.  >>
Specializovaný tým energetických odborníků společnosti Marsh je předním poradenským týmem pro energetické podniky v oblasti rizik a pojišťovacích otázek, které mají vliv na provozní úspěch.  >>
Globální tým společnosti Marsh pro infrastrukturu čítá více než 600 odborníků a má více než 25 let zkušeností s poskytováním poradenských a pojišťovacích služeb špičkové kvality infrastrukturnímu odvětví - veřejného sektoru, investorům, věřitelům a sektoru stavebnictví. Náš tým pomáhá klientům řídit, snižovat a zmírňovat riziko související s jejich projekty a investicemi prostřednictvím ochrany ho...  >>
Sekce pro komunikace, média a technologie (CMT) společnosti Marsh je světovou jedničkou v poskytování rizikového poradenství a řešení týkajících se přenosu rizik podnikům působícím v tomto odvětví. Naši specializovaní odborníci na celém světě mohou pomoci identifikovat, měřit a řídit obtížná rizika ve stále složitějším, vysoce konkurenčním a vyvíjejícím se průmyslovém prostředí.  >>
Letecká sekce společnosti Marsh zprostředkovává pojištění pro největší světové letecké společnosti, výrobce letadel, provozovatele vrtulníků a letišť. Jsme také upřednostňovaným zprostředkovatelem pro mnoho menších firem po celém světě. Naši klienti, jak velcí, tak i malí, se rozhodují pro Marsh, protože si cení našich odborných znalostí, a to nejen pokud jde o trhy leteckého pojištění, ale také o...  >>
Sekce pojištění maloobchodu/velkoobchodu pomáhá klientům dosahovat větších úspěchů při sdílení osvědčených postupů, poskytuje hodnotné srovnávací informace a navrhuje řešení, která jim pomáhají snižovat jejich celkové náklady na rizika. Maloobchod a společnosti se spotřebním zbožím stojí v první linii trhů se spotřebitelským zbožím a musí neustále udržovat silné vztahy se svými zákazníky a zároveň...  >>
Pojištěním nemovitostí se ve společnosti Marsh zabývá tým sestávající z celosvětové sítě poradců, který pomáhá klientům v oblasti nemovitostí pomocí řady služeb a řešení identifikovat, kvantitativně vyjádřit a řídit jejich rizika.  >>
Společnost Marsh je jediným předním pojišťovacím makléřem a rizikovým poradcem, který dokáže firmě a jejím stavebním projektům poskytovat podporu od zahájení projektu až po jeho ukončení a případně i později. Naši specialisté jsou obeznámeni se stavebními riziky a s riziky projektového řízení a pomáhají společnostem regulovat celkové náklady na řízení rizik prostřednictvím řešení zaměřených na efe...  >>
Specializované oddělení v oblasti těžebního průmyslu, kovů a minerálů společnosti Marsh identifikuje události, problémy, trendy a předpisy, které mohou mít dopad na správu rizik v těžebním průmyslu.  >>
Veřejný sektor se potýká s nespočetnými problémy plynoucími z novodobých rizik a plnění požadavků ochrany životního prostředí, i ze stále se opakujících záležitostí, jakými jsou zaměstnanecké spory, plnění předpisů o zadávání veřejných zakázek a firemní správa a řízení.  >>
Tým specialistů společnosti Marsh pro oblast vzdělávání zahrnuje zkušené profesionály, kteří vyvíjejí inovativní řešení v oblasti řízení rizik a pojištění pro školy a univerzity.  >>
Specialisté společnosti Marsh v odvětví zdravotní péče klientům nabízejí kvalitní praktická řešení pro rizika související s rychle se měnícím odvětvím zdravotní péče. Náš tým odborníků spolupracuje s klienty na přípravě vhodných řešení včetně identifikace, minimalizace, financování a správy rizik.   >>
Sekce zemědělského pojištění společnosti Marsh poskytuje poradenské a transakční služby producentům mléčných výrobků, pěstitelům krmiv, osiv a obilovin, zahradnickým firmám (včetně pěstitelů jedlých a nejedlých plodin ve sklenících), producentům drůbeže a vajec a producentům červeného masa.  >>