Pokud chcete používat tyto internetové stránky a služby, které nabízejí, musí vám být nejméně 18 let a musíte být právně způsobilí uzavírat právně závazné smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsme vytvořili se záměrem informovat vás o našich postupech. S osobními údaji shromažďovanými naší společností na těchto internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím se bude nakládat v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Použijete-li tyto internetové stránky, souhlasíte s používáním, uchováváním a zpracováváním vašich osobních údajů, jakož i dalších informací uložených na těchto internetových stránkách nebo údajů, které jste předložili na těchto internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím, v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, jak je podrobně uvedeno níže. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se řídí PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen „Podmínky“).

Za určitých konkrétních okolností vaše osobní údaje předáváme mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Více informací naleznete níže v oddíle týkajícím se předávání údajů do zahraničí.

Na těchto internetových stránkách používáme cookies. Cookies označují malé množství dat sdílených mezi vaším internetovým prohlížečem a určitými internetovými stránkami. Více informací o tom, jak používáme cookies, jaké typy využíváme a jak je odmítnout, najdete níže v oddílech o internetových navigačních informacích a cookies.

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které máme k dispozici. Stačí, když nás budete kontaktovat na adrese contact@marsh.com. V souladu s platnými právními předpisy v rámci vaší jurisdikce může být tato žádost o získání přístupu zpoplatněna za účelem úhrady našich nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním vašich podrobných osobních údajů, které máme k dispozici. Máte také právo vznést námitku vůči jakémukoli zpracovávání údajů, které by vám mohlo způsobit škodu nebo újmu, a dále máte právo nepřesné údaje opravit, zablokovat, vymazat nebo odstranit.

Za předpokladu, že jste nám poskytli svůj souhlas, můžeme vaše osobní údaje používat k marketingovým účelům. Více informací o marketingu a způsobu, jak upravit vaše preference, najdete níže v oddíle o marketingu.

Shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů

Informace, které společnost Marsh shromažďuje z těchto internetových stránek, spadají do dvou kategorií: (1) informace dobrovolně poskytované návštěvníky našich internetových stránek a (2) vysledované informace získané z pohybu návštěvníků po našich internetových stránkách.

 1. Informace, které nám poskytujete dobrovolně Při používání našich internetových stránek se můžete rozhodnout, že nám poskytnete informace, abyste nám pomohli lépe uspokojit vaše potřeby. Osobní údaje, které shromažďujeme, vycházejí z toho, jakým způsobem se naše internetové stránky rozhodnete používat.

  Pokud požadujete brožuru
  Pokud od nás požadujete brožuru nebo další informace, potřebujeme, abyste nám sdělili své jméno, e-mailovou adresu, název vaší organizace a domovského státu, abychom vám požadované materiály mohli zaslat a abychom zjistili, zda už nejste stávajícím klientem společnosti Marsh.

  Pokud se u nás zaregistrujete, popř. požadujete cenovou nabídku pojištění

  Pokud se na těchto internetových stránkách zaregistrujete nebo požadujete cenovou nabídku pojištění, můžeme vás požádat o vaše jméno, e-mailovou adresu, název státu, telefonní číslo a důvod vaší komunikace, jakož i o informace o vaší pracovní pozici a organizaci a jakékoli další informace, které budeme považovat pro poskytnutí cenové nabídky za nezbytné. Na formuláři žádosti označíme hvězdičkou, které údaje jsou dobrovolné a které povinné. Všechny osobní údaje, které nám zašlete, budou použity pouze k účelům uvedeným na internetových stránkách nebo v Zásadách ochrany osobních údajů.

  Pokud se po obdržení cenové nabídky rozhodnete pokračovat, vyžádáme si od vás osobní údaje nezbytné pro dokončení dané cenové nabídky a potažmo transakce, jako je vaše jméno, adresa, PSČ, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační adresa či platební údaje, pokud jsou pro daný produkt podstatné. Vaše osobní údaje použijeme ke správě vaší pojistky, vyřizování pojistných událostí apod. a obecně k řízení našeho obchodního vztahu. Informace o jednotlivých kategoriích příjemců osobních údajů najdete v oddíle Zveřejňování vašich údajů.

  Pokud budete něco komentovat

  V neposlední řadě – pokud budete komentovat jakýkoli obsah, který si budete prohlížet na našich internetových stránkách, vyžádáme si vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vás, budete-li s tím souhlasit, mohli e-mailem informovat, až také někdo další daný obsah okomentuje, a zároveň, abychom mohli diskusi usměrňovat v souladu s našimi zásadami přijatelného používání. Upozorňujeme, že informace, které zde poskytnete, budou veřejně k dispozici zaměstnancům společnosti Marsh a dalším uživatelům těchto internetových stránek.    

 2. Sledování/internetové navigační informace
  Zatímco budete procházet tyto internetové stránky, můžeme také shromažďovat informace prostřednictvím běžně používaných nástrojů určených ke shromažďování informací, jako jsou cookies a internetové příznaky (souhrnně dále nazývané „internetové navigační informace“). Internetové navigační Informace obsahují standardní informace z vašeho internetového prohlížeče (jako např. typ a jazyk prohlížeče), vaši adresu internetového protokolu („IP“) a vaši činnost na internetových stránkách (jako např. sledované internetové stránky a odkazy, na něž jste klikali). Internetové navigační informace popisujeme podrobněji níže.

  Marketing

  Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme vaše osobní údaje použít k poskytování informací o ostatních službách a produktech nabízených společností Marsh v oblasti pojišťovnictví a finančních služeb, řízení rizik a konzultačních služeb našich přidružených společností, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Můžeme vás kontaktovat poštou, telefonicky, e-mailem či jinak.

  Jaké marketingové informace obdržíte, můžete ovlivnit, když vstoupíte do profilového centra. Tam si můžete vybrat, jaké marketingové informace budete dostávat a v jakém formátu (tj. e-mailem, prostřednictvím SMS nebo kanálem RSS).

  Odhlášení

  Pokud jste nejprve uvedli, že si dostávat marketingové zprávy od společnosti Marsh přejete, avšak nyní už si je dostávat nepřejete, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo nám to sdělte, až budete mluvit s některým z našich zástupců. Můžete také kliknout na tlačítko „odhlásit“ na konci zprávy, nebo se přihlásit na internetové stránky a zrušit zaškrtnutí všech upozornění, která jste si předtím přáli dostávat. Počínaje následujícím dnem tato upozornění už dostávat nebudete. Jsou-li tato upozornění nezbytná k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, o něž jste požádali, a tato upozornění neobsahují žádné marketingové informace, pak tato upozornění odhlásit nelze.

  Internetové navigační informace

  Cookies

  Stejně jako mnoho jiných společností i my můžeme na těchto internetových stránkách používat cookies. Cookies označují malé množství dat sdílených mezi vaším internetovým prohlížečem a určitými internetovými stránkami. Používání cookies přináší uživateli rychlejší a snazší orientaci. Jediné osobní údaje, které cookie může obsahovat, jsou údaje, které dáte k dispozici. Cookie nemůže načítat data z pevného disku vašeho počítače.

  Existují různé druhy cookies s různými funkcemi:

  (i) Dočasné cookies: Jsou uložené na vašem počítači pouze během vašeho prohlížení internetových stránek. Při zavření prohlížeče se automaticky vymazávají. Obvykle obsahují identifikaci anonymního uživatele, a umožňují vám tak surfovat po internetových stránkách, aniž byste se na každou z nich museli přihlašovat. Neshromažďují žádné informace z vašeho počítače.

  (ii) Permanentní cookies: Permanentní cookie je uložená na vašem počítači jako soubor a i při zavření internetového prohlížeče tam zůstává. Příslušné internetové stránky, které ji vytvořily, ji mohou načíst při vaší další návštěvě.

  (iii) Cookies prvních stran: Úlohou tohoto typu cookies je zachovat vaše preference pro určité internetové stránky. Jsou uloženy a posílají se mezi serverem a pevným diskem vašeho počítače. Nepoužívají se k ničemu jinému než k vašemu individuálnímu nastavení.

  Na našich internetových stránkách nikdy nepoužíváme cookies třetích stran nebo nevyhovující cookies, nicméně internetové příznaky poskytnuté třetími stranami používáme (viz oddíl Internetové příznaky).

  Informace o všech těchto kategoriích cookies a o cookies obecně získáte na adrese aboutcookies.org.

  Cookies používáme k následujícím účelům:

  Je-li to nezbytně nutné

  Tyto cookies jsou zcela zásadní, abyste se mohli pohybovat po našich internetových stránkách a používat jejich funkce, jako např. získat přístup do zabezpečených částí internetových stránek. Bez těchto cookies vám nemůžeme poskytovat služby, o něž žádáte, např. cenovou nabídku nebo přihlášení k vašemu účtu. Tyto cookies o vás neshromažďují žádné informace, které by mohly být použity k marketingovým účelům, ani si nepamatují, kde na internetu jste se pohybovali.

  Výkon

  Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci tyto internetové stránky používají, např. na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda z internetových stránek dostávají chybová hlášení. Také nám dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků internetových stránek, což nám umožňuje sledovat, jakým způsobem návštěvníci tyto internetové stránky používají, a tak můžeme zlepšit způsob fungování našich internetových stránek. Tyto cookies neshromažďují informace, které by návštěvníka identifikovaly, protože veškeré údaje, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní a používají se pouze na vylepšení fungování našich internetových stránek.

  Funkčnost

  Tyto cookies umožňují našim internetovým stránkám zapamatovat si vaše volby (např. vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, kde se nacházíte) a poskytnout vám vylepšené funkce. Naše internetové stránky si např. mohou zapamatovat vaše přihlašovací údaje, abyste se nemuseli opakovaně přihlašovat k vašemu účtu, budete-li při přístupu na naše internetové stránky používat určité zařízení. Tyto cookies lze také používat k zapamatování změn, které jste provedli ve velikosti textu, vzhledu písma a ostatních částech internetových stránek, které můžete upravovat. Je možno je také používat na poskytování vámi požadovaných služeb, jako je např. zhlédnutí videa nebo přidání komentáře ke článku. Informace, které tyto cookies shromažďují, jsou obvykle anonymizované. Neshromažďují o vás žádné informace, které by bylo možné použít k propagačním účelům nebo k zapamatování si toho, kde na internetu jste se pohybovali.

  Chcete-li získat více informací o povolení a odmítnutí cookies ve vašem internetovém prohlížeči, podívejte se prosím do Nápovědy vašeho internetového prohlížeče nebo navštivte aboutcookies.org.

  Ke shromažďování a třídění statistických údajů z našich internetových stránek používáme program Google Analytics. Další podrobnosti o cookies nastavených pomocí programu Google Analytics najdete na internetových stránkách Google Code.

  Internetové příznaky

  Tyto internetové stránky mohou také samostatně nebo ve spojení s cookies používat internetové příznaky (včetně internetových příznaků dodávaných nebo poskytovaných třetími stranami) za účelem získávání informací o tom, jak uživatelé internetové stránky používají a jak reagují na e-maily od společnosti Marsh. Internetové příznaky jsou transparentní elektronické obrázky, které rozpoznávají určité typy informací na vašem počítači (např. cookies), když si prohlížíte konkrétní internetové stránky propojené s internetovým příznakem, jakož i popis internetových stránek propojených s internetovým příznakem. Internetové příznaky používáme k provozování a zlepšování našich internetových stránek a e-mailové komunikace. Informace z Internetových příznaků můžeme používat v kombinaci s dalšími daty, které už o našich klientech máme, abychom vám poskytli informace o společnosti Marsh a o našich službách. Tato přezkoumání informací probíhají na anonymní bázi.

  IP adresy

  Navštívíte-li naše internetové stránky, společnost Marsh zaznamená adresu vašeho internetového protokolu („IP“), aby mohla sledovat a shromažďovat neosobní informace. Společnost Marsh např. používá IP adresy ke sledování oblastí, z nichž pocházejí uživatelé našich internetových stránek. IP adresy se budou ukládat takovým způsobem, aby vás z IP adresy nebylo možno identifikovat. Pokud si nepřejete, abychom si vaši IP adresu uložili, vypněte prosím tuto možnost pomocí jedné z metod popsaných výše v oddíle Odhlášení.

  Zveřejňování nebo používání vašich údajů

  Vaše osobní údaje nebudeme bez vašeho předchozího souhlasu vyměňovat nebo prodávat ani jinak distribuovat mimo skupiny Marsh & McLennan Companies, Inc. („MMCo“) vyjma situací, kdy to bude v souladu s vašimi pokyny (včetně poskytování služeb, jejichž poskytování jste nám zadali) nebo v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů neplatí pro osobní údaje, které už jsou veřejně dostupné. Pokud jsme osobní údaje obdrželi nezávisle od třetí strany, a to i v případě, kdy se má za to, že jednotlivci, jichž se osobní údaje týkají, byli obeznámeni s důvody pro získání jejich osobních údajů i o skutečnosti, že tyto údaje mohou být předávány třetím stranám, jako je MMCo, pak se na tyto osobní údaje podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů vztahují.

  Vaše osobní údaje můžeme distribuovat v zákonem stanoveném rozsahu, jak je uvedeno níže:

  (i) Poskytování služeb. V průběhu běžného poskytování služeb našim klientům je možno sdílet osobní údaje v rámci MMCo pro výzkumné a statistické účely, kvůli správě systému a prevenci nebo odhalování trestné činnosti. Pokud nám poskytnete údaje, které budou obsahovat osobní údaje třetích stran (jména, adresy nebo jiné informace související se žijícími osobami), pak si tyto osobní údaje ponecháme a budeme je používat, abychom vám mohli poskytovat všeobecné pojištění a další služby, přičemž máme za to, že jednotlivci, jichž se osobní údaje týkají, byli obeznámeni s důvody pro získání jejich osobních údajů i o skutečnosti, že tyto údaje mohou být předávány třetím stranám, jako je MMCo.

  (ii) Získání cenové nabídky a sjednání pojistného krytí. Abychom mohli vytvořit vámi požadovanou cenovou nabídku pojištění, pak v případě, že budete žádat sjednání pojistného krytí, je nezbytné, abychom vaše osobní údaje, které jsme od vás získali, sdíleli s příslušnými poskytovateli pojištění, agenty a poskytovateli služeb, konzultanty a společnostmi působícími v oblasti výzkumu trhu a zajištění kvality. Pokud tyto třetí strany používají a zpracovávají vaše osobní údaje, budeme po nich požadovat, aby používaly vaše osobní údaje takovým způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud si tyto třetí strany budou přát použít vaše osobní údaje k jakémukoli jinému účelu, jsou ze zákona povinny vás o tom vyrozumět a, bude-li to zapotřebí, získat váš souhlas. Máte-li zájem získat více informací o těchto třetích stranách, kontaktujte nás na adrese contact@marsh.com.

  (iii) Agenti a poskytovatelé služeb. Někdy najímáme jiné společnosti a jednotlivce, aby naším jménem vykonávali určité funkce nebo poskytovali určité služby, jako je např. hosting těchto internetových stránek, rozesílání e-mailových zpráv a telefonování jménem naší společnosti. Mohou mít přístup k osobním údajům, jako jsou adresy, které potřebují k výkonu své funkce, ale mají zakázáno používat je k jiným účelům, než je poskytování služeb pro společnost Marsh.

  (iv) Obchodní převody. Jelikož neustále rozvíjíme naše podnikání, můžeme prodávat nebo nakupovat některá aktiva. V rámci těchto transakcí jsou informace o uživatelích, včetně osobních údajů, obvykle jedněmi z převáděných obchodních aktiv. Pokud se také sama společnost Marsh nebo všechna její podstatná aktiva stanou předmětem akvizice, pak vaše osobní údaje mohou patřit mezi převáděná aktiva. Za takových okolností tudíž můžeme zveřejňovat, případně převádět vaše osobní údaje kupující třetí straně.

  (v) Právní záležitosti. Společnost Marsh může uchovávat a má právo bez předchozího svolení zveřejňovat jakékoli vaše osobní údaje nebo údaje o vašem používání těchto internetových stránek, pokud společnost Marsh v dobré víře předpokládá, že je to nezbytné: (a) k ochraně a obraně práv, majetku nebo bezpečnosti skupiny MMCo, zaměstnanců, ostatních uživatelů těchto internetových stránek nebo veřejnosti; (b) k uplatnění podmínek, které platí pro používání těchto internetových stránek; nebo (c) k reakci na tvrzení, že jakýkoli jejich obsah porušuje práva třetích stran. Osobní údaje můžeme také zveřejňovat tak, jak budeme považovat za nezbytné ke splnění požadavků jakýchkoli platných zákonů, právních předpisů, soudního řízení nebo žádosti ze strany státních orgánů.

  (vi) Zaměstnanci společnosti Marsh: Vaše osobní údaje budeme předávat našim zaměstnancům a ostatním zaměstnancům v rámci skupiny MMCo, kteří pro nás budou vaše osobní údaje zpracovávat, a tak budou plnit následující funkce: oddělení marketingu bude provádět marketingové aktivity. Půjde-li o právní záležitost, bude-ji řešit tým právního oddělení. Půjde-li o nábor, příp. záležitost týkající se zaměstnání, bude ji řešit tým personálního oddělení. Jestliže se zpracování bude týkat internetových stránek, bude tato záležitost předána týmu IT a dále pak příslušným obchodním jednotkám. Dále se budou zpracovávat osobní údaje za účelem hodnocení zaměstnanců nebo kvůli zvažování jejich povýšení nebo platového postupu či přeřazení. Oddělení IT může zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a zákazníků v rámci správy systémů či aplikací tam, kde je přístup k těmto osobním údajům nevyhnutelný.

  Převádění informací do zahraničí

  Vaše osobní údaje mohou být převáděny do jakékoli země včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), které nemají tak kvalitní systém ochrany osobních údajů jako země v rámci EHP, za kterýmkoli výše uvedeným účelem a také z důvodu správy systémů. Společnost Marsh má své pobočky ve více jak 100 zemích světa. Seznam společností, jež jsou součástí naší skupiny a kterým můžeme převádět vaše osobní údaje, najdete, když kliknete zde. Je možné, že informace o vás nebo vaše osobní údaje budou těmto pobočkám předány – avšak pouze za předpokladu, že požadujete poskytování služeb v jiné zemi.

  Osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto internetových stránek se zpracovávají a archivují v USA. Poskytovatel web hostingu společnosti Marsh splňuje pravidla EU Safe Harbor Framework stanovená americkým ministerstvem obchodu ve věci shromažďování, používání a archivace údajů z Evropské unie. Pokud příjemce sám nepřijal zásady Safe Harbor, zajistíme, aby vaše osobní údaje byly odpovídajícím způsobem ochráněny za pomoci jiných opatření.

  Pokud společnosti Marsh poskytnete jakékoli osobní údaje týkající se jiné osoby, ať už na těchto internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím, a tyto osobní údaje budou chráněny jiným státem nebo zemí, ponesete odpovědnost za dodržování platných zákonů v tom rozsahu, v jakém se vztahují k vašemu právu používat tyto osobní údaje, vašemu převodu těchto údajů společnosti Marsh, archivaci těchto osobních údajů společností Marsh v elektronické podobě na těchto internetových stránkách a používání těchto osobních údajů při zprostředkování a dalších službách pro vaši organizaci v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

  Aktualizace vašich osobních údajů

  Je důležité, aby osobní údaje, které o vás máme k dispozici, byly přesné, úplné a aktuální. Pokud u kteréhokoli z vašich osobních údajů dojde ke změně, můžete příslušnou informaci aktualizovat na stránce s vaším uživatelským profilem. O změně nás můžete informovat také prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu contact@marsh.com.

  Zásady přijatelného používání

  Pokud k nějakému obsahu zveřejněnému společností Marsh přidáte komentář nebo pokud se zapojíte do diskuse na diskusním fóru nebo v rámci chatu, trváme na tom, aby vaše příspěvky byly v duchu následujících zásad:

  • Ve vašich komentářích se vyjadřujte přesně a vyjadřujte svůj skutečný názor.
  • Držte se v mezích zákonů platných ve vaší zemi – nepoužívejte tyto internetové stránky k zveřejňování hanlivého, obscénního, urážlivého, nenávist podněcujícího nebo štvavého obsahu.
  • Neporušujte práva duševního vlastnictví (například autorská práva, ochranné známky nebo práva pořizovatele databáze).

  Názory vyjadřované jednotlivými účastníky jsou pouze názory těchto účastníků a nijak nevyjadřují názory společnosti Marsh.

  Vaše komentáře předáme zaměstnancům MMCo, kteří sledují komentáře zveřejňované na těchto internetových stránkách. Další informace o tom, jak budou zaměstnanci MMCo nakládat s vašimi osobními údaji, naleznete v odstavci (vi) Zaměstnanci společnosti Marsh oddílu Zveřejňování nebo používání vašich údajů.

  Externí odkazy

  Marsh zveřejňuje na svých stránkách odkazy na další internetové stránky, jejichž zásady ochrany osobních údajů nemůžeme ovlivnit. Jakmile opustíte naše severy (zjistíte to zkontrolováním URL zobrazeného v adresním řádku vašeho internetového prohlížeče), řídí se použití veškerých osobních údajů, které poskytnete, zásadami ochrany osobních údajů provozovatele internetových stránek, které jste navštívili. Tyto zásady se mohou od našich zásad lišit. Pokud nemůžete u některých z takto navštívených stránek nalézt odkaz na zásady ochrany osobních údajů na domovské stránce, měli byste se žádostí o další informace kontaktovat provozovatele internetových stránek přímo.

  Bezpečnost

  Přijali jsme technická a organizační opatření potřebná pro zajištění bezpečnosti osobních údajů, které shromažďujeme, používáme nebo spravujeme, a pro to, abychom zabránili manipulaci s nimi, jejich ztrátě či neoprávněnému zpracování nebo přístupu k nim, s přihlédnutím k současným technickým možnostem, povaze uložených dat a rizikům, kterým jsou vystavena ve smyslu lidských zásahů nebo fyzického a přírodního prostředí. I když jsou naše bezpečnostní opatření účinná, žádný systém zabezpečení není nepřekonatelný. Bezpečnost naší databáze zaručit nemůžeme stejně jako nemůžeme zaručit, že osobní údaje, které nám poskytnete, nebudou při přenosu k nám přes internet zachyceny někým jiným. Žádáme vás, abyste přispěli k bezpečnosti vašich údajů a uchovávali všechna hesla, která používáte k přístupu na internet nebo na tyto internetové stránky, v tajnosti. Také vás žádáme o zodpovědné nahlášení veškerých bezpečnostních děr, které případně na našich internetových stránkách nebo v jakékoli aplikaci, která je prostřednictvím našich internetových stránek zpřístupňována, zjistíte. Informace týkající se zaměstnání

  Tyto internetové stránky mohou nabízet možnost, abyste nám jejich prostřednictvím zaslali svůj životopis nebo vyplněný formulář. Pokud nám za výše uvedenými účely zašlete osobní údaje, použijeme je (včetně jejich případného odeslání) k tomu, abychom na jejich základě posoudili vaši kvalifikaci a abychom vás kontaktovali ohledně pracovních pozic ve společnosti Marsh nebo v některé z jejích přidružených společností, o něž byste podle našeho názoru mohli mít zájem.

  Vaše osobní údaje můžeme předat dalším členům MMCo za účelem posouzení vaší žádosti o zaměstnání. Součástí takového posouzení bude předání vašich osobních údajů našim zaměstnancům pověřeným zpracováním vaší žádosti. Další informace o tom, jak zaměstnanci MMCo budou nakládat s vašimi osobními údaji, naleznete v odstavci (vi) Zaměstnanci společnosti Marsh oddílu Zveřejňování nebo používání vašich údajů.

  Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 8. května 2012. Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně aktualizovat. Pokud tak učiníme, příslušné změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů vstupují v účinnost okamžitě. Pokud jste pravidelným návštěvníkem těchto internetových stránek, doporučujeme, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů kontrolovali pravidelně.

  Kontaktní informace

  Dotazy ohledně Zásad ochrany osobních údajů týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nám prosím zasílejte prostřednictvím tohoto formuláře: kontaktní formulář nebo písemně na následující adresu:
  MARSH, s.r.o. Praha - sídlo společnosti
  Na Rybníčku 5
  Praha 2
  120 00